Instytucje państwowe, których działalność realizowana jest przy pomocy środków Skarbu Państwa. W przypadku, gdy taka firma bądź jednostka państwowa chce wynająć firmę, która zrealizuje jakąś usługę, to ma obowiązek przeprowadzenia konkursu w formie przetargu, którego przebieg regulowany jest przez Ustawę o Zamówieniach Publicznych. Zgodnie z nią taka jednostka ma obowiązek dokonać przetarg w formie jawnej, a także zlecenia przeprowadzenia przetargu osobom bezstronnym i obiektywnym, które nie mają żadnych powiązań z firmami, które potencjalnie będą brały udział w przetargu. To oznacza, że kierownikiem przetargu na wybudowanie klasy zdecydowanie nie może być osoba, w której rodzinie znajduje się właściciel firmy budowlanej. Dlatego przygotowanie przetargu zajmuje trochę czasu i musi być przeprowadzone skrupulatnie. Dodatkowo nakładany jest także obowiązek powołania komisji przetargowej, która ustali wszystkie potrzebne informacje niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia konkursu.

Artykuł został przygotowany we współpracy z platformą przetargów i zleceń – Oferent