Spawanie

Jednym ze sposobów łączenia ze sobą dwóch metali np. stali jest spawanie. Polega ono na miejscowym stopieniu i zestaleniu metalu lub tworzywa sztucznego np. plastiku. Przy spawaniu zwykle dodaje się spoiwo spawalnicze, czyli stapiający się wraz z materiałem rodzimym materiał dodatkowy, który wypełnia spoinę. Metod spawanie jest wiele. Są to m.in.:
– spawanie gazowe,
– spawanie elektryczne z wykorzystaniem spawarki,
– spawanie elektronowe,
– spawanie termitowe,
– spawanie hybrydowe,
– i wiele innych.

Podczas spawania należy jednak pamiętać o najważniejszym, czyli bezpieczeństwie. Spawanie możemy zacząć tylko wtedy, kiedy upewnimy się, że nikt nie przygląda się na wykonywaną czynność, ponieważ długotrwałe patrzenie na spawanie może powodować kilkudniowy, bardzo mocny ból oka, lub nawet długotrwałe jego uszkodzenie. Musimy również dysponować odpowiednim ubiorem czyli:
– maska spawalnicza, która chroni nas przed szkodliwym światłem wydzielanym podczas spawania,
– rękawice spawalnicze, które chronią nasze ręce oraz przeguby.

Podsumowując, spawanie może nam bardzo ułatwić życie, jednak trzeba się odpowiednio wyposażyć oraz zachować środki bezpieczeństwa.

http://www.jobimet.pl/

Jobimet – Obudowy gazowe, skrzynki elektryczne
Usługowa 15/1
Zaścianki
15-521
857402299